Till den viktiga frågan: Vem är denna Jim och hur kan jag kidnappa honom?